Εισήγηση Στ. Γκίκα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ορίστηκε ο Βουλευτής Κέρκυρας, Στέφανος Γκίκας, για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Κατά τη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, όπου ξεκίνησε η επεξεργασία του νομοσχεδίου, ο Στέφανος Γκίκας παρουσίασε το περιεχόμενό του, εστιάζοντας στο γεγονός ότι το 2016 είχε ήδη ψηφιστεί νόμος για την σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος όμως δεν υλοποιήθηκε.

Συγκεκριμένα ο Βουλευτής τόνισε ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον προβληματικό ν. 4427/2016  «με βαριά καρδιά» επειδή αποτελούσε προαπαιτούμενο των Θεσμών, ωστόσο δεν προχώρησε στην εφαρμογή του. Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μίας ρυθμιστικής και εποπτικής Αρχής στο χώρο της Πολιτικής Αεροπορίας, δηλαδή της Αρχής Πολιτικής Προστασίας (ΑΠΑ) και του Παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης και λειτουργίας αεροδρομίων και υδατοδρομίων, δηλαδή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Αποτέλεσμα της μη εφαρμογής του νόμου, ήταν ότι το καλοκαίρι του 2019, όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της Χώρας, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) επρόκειτο να ξεκινήσει τις διαδικασίες υποβιβασμού των αεροδρομίων της Χώρας μας, καθώς υπό τις δεδομένες συνθήκες δεν θεωρούνταν ασφαλή.

Τότε, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήρθε σε συνεννόηση με την EASA δημιουργώντας ομάδα εργασίας, η οποία είχε ως στόχο την επίσπευση της λειτουργίας της ΑΠΑ και τον πλήρη και καθαρό διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων της από την ΥΠΑ.

Ο Στέφανος Γκίκας ανέλυσε την νέα δομή που αποκτά η ΑΠΑ, η οποία είναι πιο λιτή και πιο ευέλικτη από ότι προέβλεπε ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το προσωπικό της μειώνεται από τα 487 σε 172 άτομα.

Παράλληλα η ΥΠΑ, από αυτοτελής Υπηρεσία του Δημοσίου, γίνεται ΝΠΔΔ αποκτώντας διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Τονίζεται ότι οι όποιες αλλαγές, δεν θα επιφέρουν μεταβολή στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των εργαζομένων.

Ο Βουλευτής υπογράμμισε ότι με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η Χώρα μας συμμορφώνεται πλήρως με το ενωσιακό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα, την λειτουργικότητα και στη διαφάνεια.

Δείτε το βίντεο: