Επιστολή Στ. Γκίκα προς Υπ. Υγείας Θ. Πλεύρη για τη Θέσπιση Κινήτρων Προσέλκυσης Ιατρικού Προσωπικού σε νησιωτικές Περιοχές

Σε συνέχεια συνάντησης του Βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανου Γκίκα, με τον Υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, κατά την οποία συζητήθηκε η παροχή κινήτρων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την κάλυψη προκηρυχθέντων θέσεων σε νησιωτικές περιοχές, ο Βουλευτής απέστειλε επιστολή στον Υπουργό, επαναφέροντας προτάσεις κινήτρων που θα μπορούσαν να θεσπιστούν.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο κ. Γκίκας αναφέρει ότι αποτρεπτικός παράγοντας αποτελούν η μεγάλη απόσταση από τα μείζονα αστικά κέντρα, όπως και το υψηλό κόστος διαβίωσης. Επισημαίνει ότι αυτό έχει ως συνέπεια, τόσο το Γ.Ν. Κέρκυρας όσο και τα Κέντρα Υγείας της Π.Ε. Κέρκυρας να έχουν ελλιπή στελέχωση.

Ο Βουλευτής σημειώνει ότι η θέσπιση κινήτρων για την προσέλκυση ιατρικού και νοσηλευτικού φαίνεται να αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου «οι προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας να μην καταλήγουν άγονες».

Ο Στέφανος Γκίκας έθεσε υπόψη του Υπουργού Υγείας τις ακόλουθες προτάσεις:

  • Παροχή μηνιαίου αφορολόγητου επιδόματος (π.χ. 500 € για Επικουρικούς Ιατρούς, Επιμελητές, Μόνιμους και Δ/ντες και 350 € για Αγροτικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους).


  • Δυνατότητα δωρεάν εγγραφής των ιατρών που υπηρετούν σε νησιωτικές περιοχές σε περιφερειακά, πανελλήνια ή διεθνή ιατρικά συνέδρια που διεξάγονται στην Ελλάδα. 


  • Επιδότηση των εισιτηρίων για την παρακολούθηση δύο συνεδρίων το χρόνο.


  • Έκπτωση στα εισιτήρια πλοίων, ΚΤΕΛ και στα διόδια για τα μέλη των οικογενειών ιατρών που υπηρετούν σε νησιωτική περιοχή.


  • Δυνατότητα συνυπηρέτησης συζύγων.


  • Χορήγηση επιπλέον μορίων προϋπηρεσίας (π.χ. 100) μετά την ολοκλήρωση πενταετούς πραγματικής υπηρεσίας σε νησιωτική περιοχή.


  • Χρηματική αποζημίωση της αδείας, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήθηκε λόγω υπηρεσιακών αναγκών.


  • Επιπλέον, θα βοηθούσε η θέσπιση κανόνα που να προβλέπει την υποχρεωτική προϋπηρεσία Ειδικευμένων Ιατρών σε νησιωτικές και άγονες περιοχές, προκειμένου να γίνει δυνατή η μετέπειτα υπηρεσία τους σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια Ιδρύματα των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και πόλεων που έχουν Ιατρική Σχολή. Αντίστοιχα, για τους Ειδικευόμενους Ιατρούς, θα μπορούσε να ισχύσει η πρόβλεψη υποχρεωτικής υπηρεσίας 1 ή 2 ετών σε νησιωτικές ή άγονες περιοχές.