Δελτια Τυπου

Ερώτηση Στ. Γκίκα για την Κατασκευή Ραμπών στον Μώλο του Λιμένα Κέρκυρας

Τρίτη, 09 Ιούνιος 2015
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. ΣΤΑΘΑΚΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Έργου Κατασκευής Ραμπών στον Μώλο του Λιμένα Κέρκυρας στο Π.Δ.Ε

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τα όσα έχουν κατά καιρούς ανακοινωθεί, στις 24.09.2014 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του έργου «ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». Στις 18.12.2014 η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας (Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.) ενημέρωσε τον ανάδοχο του έργου, ότι ο κωδικός από τις πιστώσεις του οποίου θα γινόταν η χρηματοδότηση του έργου ανακλήθηκε ύστερα από σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

Επειδή με απόφασή του το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στις 23.12.2014 ενημέρωνε, ότι εγκρίθηκε η ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014, ύστερα από σχετική αίτηση που είχε υποβάλλει η Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του,

Επειδή για την υλοποίηση του έργου έχει ήδη οριστεί ανάδοχος, ο οποίος είχε μάλιστα ξεκινήσει τις εργασίες,

Επειδή η υλοποίηση του έργου είναι αναγκαία για την σωστή λειτουργία του λιμένος Κέρκυρας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Ποια είναι τα σχετικά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση του έργου «ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»;
Ποια πίστωση προβλέπεται για το συγκεκριμένο έργο για το έτος 2015;
Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους οι εργασίες έχουν σταματήσει;