Ερώτηση Στ. Γκίκα για την υλοποίηση του Έργου Κατασκευής Αποχέτευσης Λυμάτων στο Δήμο Παξών

Δευτέρα, 15 Ιούνιος 2015
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. ΣΤΑΘΑΚΗ

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση του Έργου Κατασκευής Αποχέτευσης Λυμάτων στο Δήμο Παξών

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο Δήμος Παξών στις 22.01.2015, το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αποφάσισε την τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ» και την εντάξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη». Το έργο αφορά στη κατασκευή δικτύων συλλογής ακαθάρτων στους οικισμούς Λάκκας, Λογγού και Γαΐου του Δήμου Παξών, όπως και την κατασκευή αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα παραδοθούν στο Δήμο Παξών δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 24.278,85 μ, 14 αντλιοστάσια, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με σχετικό αγωγό διάθεσης και η κτιριακή υποδομή του αντλιοστασίου στη Λάκκα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 13.784.109,82 Ευρώ. Όπως έχει γίνει γνωστό, έως σήμερα έχουν εκταμιευθεί περί τα 10.000.000 Ευρώ και υπολείπονται ακόμη 3,5 εκατ. Ευρώ περίπου. Επιπλέον, ο Δήμος Παξών ενημερώθηκε ότι η κατασκευή του νέου αποχετευτικού συστήματος δεν θα υλοποιηθεί σε ένα τμήμα του Γαΐου.

Επειδή το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ» είναι πολύ σημαντικό για το τουριστικό νησί των Παξών, αφού το αποχετευτικό σύστημα του νησιού δεν είναι επαρκές για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες,

Επειδή η υλοποίηση του έργου έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Προγραμματική περίοδο και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί,

Επειδή ο Γαΐος, ως πρωτεύουσα του νησιού, ιδία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και συνεπώς είναι απολύτως αναγκαία η υλοποίηση του έργου στην συγκεκριμένη περιοχή,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Πότε προβλέπεται η εκταμίευση των υπόλοιπων 3,5 εκατ. Ευρώ, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ»;
Ειδικά για το τμήμα της αποχέτευσης του Γαΐου που δεν καθίσταται εφικτή η υλοποίησή του την τρέχουσα Προγραμματική περίοδο, προβλέπεται η ένταξη του έργου στην επόμενη Προγραμματική περίοδο (ΣΕΣ 2014-2020), και αν ναι ποιο θα είναι το αναλογούν ποσό; Ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου;