Ερώτηση Στ. Γκίκα για υπερβολικό ΕΝΦΙΑ στους Επαγγελματίες του Τουρισμού

Τρίτη, 16 Ιούνιος 2015
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Βαρουφάκη

ΘΕΜΑ : Ίση φορολογική μεταχείριση βασει του νομου 4223/2013, όπως τροποποιηθηκε με τον νομο 4316/2014

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 4223/2013, στην αξία της ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία κτισμάτων, οικοπέδων και γηπέδων, εφόσον αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

Επειδή, διαπιστώθηκε ότι με τις αρχικές διατυπώσεις του νόμου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια επιβαρύνονταν με ΕΝΦΙΑ κανονικά σαν να ήταν οικίες, με αποτέλεσμα η εν λόγω νομοθετική διάταξη να μην εξομοιώνει, ως όφειλε, την φορολογική μεταχείριση των ενοικιαζόμενων δωματίων με τα ξενοδοχεία,

Επειδή, ακολούθησε διορθωτική διατύπωση σε διάταξη του Νόμου 4316/2014, που εξαιρούσε τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα κτίρια που ιδιοχρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις από τον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ,

Επειδή ωστόσο, από πρόσφατες καταγγελίες επαγγελματιών, τόσο προς το Υπουργείο Οικονομικών όσο και την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή του εν λόγω νόμου δεν υλοποιείται λόγω τεχνικών αδυναμιών του συστήματος, με αποτέλεσμα οι εν λόγω επαγγελματίες να υποχρεούνται να καταθέτουν ενδικοφανείς προσφυγές κατά των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου του ν. 4223/2013, ώστε να διορθωθεί η παράνομη φορολόγηση τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Πως και πότε σκοπεύει το Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, να διορθώσουν το τεχνικό πρόβλημα και να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις του νόμου σχετικά με την εξαίρεση από τον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ των ενοικιαζόμενων δωματίων και των κτιρίων που ιδιοχρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις ;