Ο Στ. Γκίκας φέρνει τα τεράστια προβλήματα του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος της Περιοχής μας στη Βουλή

Δευτέρα, 29 Ιούνιος 2015
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα: Σοβαρότατα Προβλήματα Λήψης Ψηφιακού Σήματος σε πολλές Περιοχές της ΠΕ Κέρκυρας

Κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, στις 19 Δεκεμβρίου 2014, έγινε τελικά η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση στην ΠΕ Κέρκυρας, χρησιμοποιώντας το ΚΕ ΑΙΝΟΥ. Όμως το ψηφιακό σήμα δεν ήταν το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα, πολλές περιοχές της ΠΕ Κέρκυρας να αντιμετωπίζουν πρόβλημα λήψης και ευκρίνειας.

Μετά τη μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα, οι συχνότητες που αποδόθηκαν σύμφωνα με το Χάρτη Συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800/2012) στο Κέντρο Εκπομπής ΑΙΝΟΥ (Κεφαλονιά) και στο Κέντρο Εκπομπής ΨΑΚΑΣ (Ηγουμενίτσα) είναι οι ίδιες στα περισσότερα μπουκέτα, δηλαδή στο 21, 22, 33, 59, αλλά ανήκουν σε διαφορετικά allotments. Αυτό έχει ως συνέπεια, από 08 Ιανουαρίου 2015 που ενεργοποιήθηκε το Κέντρο Εκπομπής ΨΑΚΑ, να μην υπάρχει σήμα για τις συχνότητες που είναι ίδιες, διότι το σήμα που ανήκει στο Κέντρο Εκπομπής ΑΙΝΟ (allotment 17) είναι ισχυρό και προκαλεί παρεμβολές στο allotment 10 που ανήκει στην ΨΑΚΑ.

Πιο συγκεκριμένα για τους δύο δέκτες της ΕΡΤ, το σήμα είναι πρακτικά ανύπαρκτο σε περιοχές της Κέρκυρας όπως οι πρώην Δήμοι Κασσωπαίων, Μελιτειέων κλπ., ενώ οι κάτοικοι καλούνται να πληρώσουν κανονικά το ανταποδοτικό τέλος.

Το πρόβλημα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως από πολίτες στην Διεύθυνση Φάσματος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και μάλιστα η ΕΕΤΕ απέστειλε κλιμάκιο από την Πάτρα, που ήδη έχει συντάξει σχετικό πόρισμα για το πρόβλημα, το οποίο έχει αποσταλεί στο Υπουργείο.

Επειδή όλοι οι πολίτες αυτής της Χώρας έχουν δικαίωμα για πρόσβαση στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία,

Επειδή σε αρκετές περιοχές αν και οι πολίτες πληρώνουν ανταποδοτικό τέλος για την ΕΡΤ, δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν,

Επειδή το ζητούμενο δεν είναι η εγκατάσταση νέων κέντρων εκπομπής, γεγονός που θα επιβάρυνε οικονομικά την Πολιτεία, αλλά η βελτίωση της λήψης από τα υπάρχοντα Κέντρα Εκπομπής (ΨΑΚΑΣ ή του ΑΙΝΟΥ),

Επειδή δεν πρόκειται για «λευκή» περιοχή, αλλά προφανώς για αστοχία στην κατανομή των συχνοτήτων καθόσον δεν ελήφθη υπόψη ο παράγοντας της αντανάκλασης του σήματος λόγω θαλάσσης στα γεωγραφικά γειτονικά allotment,

Επειδή στο Χάρτη Συχνοτήτων φαίνεται ότι στη ΠΕ Κέρκυρας, με περιοχή απονομής 11, έχουν προβλεφθεί τρία σημεία εκπομπής: Παντοκράτορας, Παλαιοκαστρίτσα και Ρόδα, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο τμήμα να μην καλύπτεται από τα σημεία αυτά (δυτικό τμήμα, ΒΑ, νότια Παξών),

Επειδή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πειραιά σε μελέτη που έκαναν, προέβλεψαν πέντε σημεία εκπομπής ως απαραίτητα για την κάλυψη της ΠΕ Κέρκυρας,

Επειδή σύμφωνα με δημοσιεύματα, ύστερα από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Χρήστου Σπίρτζη, θα συσταθεί ομάδα εργασίας που θα αναλάβει τη βελτίωση του χάρτη συχνοτήτων,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Τι προτίθεται να πράξει, προκειμένου να βελτιωθεί το ψηφιακό σήμα στην ΠΕ Κέρκυρας, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή τηλεόραση αφού πληρώνουν το ανταποδοτικό τέλος;
Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες της ομάδας εργασίας που θα αναλάβει τη βελτίωση του χάρτη συχνοτήτων και ποιο θα είναι το ακριβές έργο της;
Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες της ομάδας και πότε υπολογίζετε σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, να έχουν βγει τα αποτελέσματα των εργασιών της, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στη κάλυψη με ψηφιακό σήμα;
Πότε θα υλοποιηθεί εν τέλει το έργο της βελτίωσης της ψηφιακής κάλυψης της ΠΕ Κέρκυρας;