Δελτια Τυπου

Στ. Γκίκας: «Ένα πολύ σημαντικό Έργο για την Κέρκυρα δρομολογήθηκε»

Με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την δημοπράτηση του Εργοστασίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων της Κέρκυρας, ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η δημοπράτηση του Εργοστασίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων της Κέρκυρας είναι μία πολύ θετική εξέλιξη για την Κέρκυρα, αφού παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αυτό το τόσο σημαντικό έργο στο παρελθόν, μπαίνει πλέον σε τελική ρότα υλοποίησης.

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 36 εκατ. Ευρώ με δυναμικότητα 30.000 τόνων σύμμεικτων υπολειμματικών αποβλήτων ανά έτος, 10.000 τόνων χωριστών συλλεγέντων ανακυκλώσιμων υλικών ανά έτος και 14.000 τόνων προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων ανά έτος. Όπως είναι φυσικό, το Εργοστάσιο θα λειτουργήσει με τις νέες, αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σχετική διακήρυξη κατασκευής της Μονάδας Διαχείρισης Αποβλήτων Κέρκυρας είναι πλέον αναρτημένη στη Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 30η Νοεμβρίου 2022. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου 2022. 

Αξίζουν συγχαρητήρια στον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων και στην Πρόεδρό του, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου για την θετική αυτή εξέλιξη. Στην Κέρκυρα θα δημιουργηθεί μία υπερσύγχρονη μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης, γεγονός που θα συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων και κατ’ επέκταση, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.»