Δελτια Τυπου

Στ. Γκίκας: «Διευκολύνσεις στους Ιδιοκτήτες των Κατά Παρέκκλιση Οικοδομήσιμων Οικοπέδων»

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προωθείται νομοθετική ρύθμιση η οποία στοχεύει στην επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί αναφορικά με τα κατά παρέκκλιση οικοδομήσιμα οικόπεδα. 

 

Συγκεκριμένα, για τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών οικοπέδων που είναι κατά παρέκκλιση οικοδομήσιμα, και βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου και δεν έχουν λάβει οικοδομικές άδειες έως την 9η Δεκεμβρίου 2022, θα νομοθετηθούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

 

  • Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν έως την 9η Δεκεμβρίου 2022 αίτηση για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, η οποία θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τις μελέτες που προβλέπει ο νόμος.

 

  • Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για την έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά έως την 9η Δεκεμβρίου 2022. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση, χρήση της βεβαίωσης όρων δόμησης μπορεί να γίνει μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2023, καθώς έως τότε πρέπει να υποβληθεί αίτημα για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκριση οικοδομικής άδειας.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το στάδιο της προέγκρισης οικοδομικής άδειας δεν απαιτείται η υποβολή έγκρισης φορέα, υπηρεσίας ή συλλογικού οργάνου για τη θέση, την φύση ή την χρήση του έργου. Το ίδιο ισχύει και για την βεβαίωση όρων δόμησης.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία έκδοσης των πράξεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες.

Με αυτό τον τρόπο η Κυβέρνηση δίνει νέα δυνατότητα στους πολίτες που δεν έχουν προβεί στις διαδικασίες για την έκδοση οικοδομικής άδειας για τα κατά παρέκκλιση οικοδομήσιμα οικόπεδα, να ενεργήσουν για την δυνατότητα αξιοποίησής τους.