Ομιλιες

Στ. Γκίκας: «Το Νερό ήταν, είναι και παραμένει Δημόσιο Αγαθό»

Ομιλία επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποίησε ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να προβεί στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Δήλωσε μετ΄ επιτάσεως ότι η αντίδραση της Αντιπολίτευσης βασίζεται σε παντελώς αναληθείς ισχυρισμούς.
Μάλιστα, ο Βουλευτής ανέφερε ότι η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «αναφέρει ρητά, ότι οι υφιστάμενοι φορείς διαθέτουν το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδατος.»
«Το νερό ήταν, είναι και παραμένει ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο όμως οφείλουμε – επιτέλους – να προστατέψουμε, όπως και τους καταναλωτές», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Στέφανος Γκίκας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι περισσότεροι από 290 οργανισμοί παροχής ύδατος που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας, αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα οι οργανισμοί οφείλουν μεταξύ άλλων να παρακολουθούν συστηματικά την ποιότητα του νερού και να ελέγχουν τις απώλειες στο δίκτυο. Όπως επεσήμανε, σε μία περίοδο όπου εξαιτίας της κλιματικής κρίσης το νερό λιγοστεύει και στη χώρα μας, έχουμε κατά μέσο όρο απώλειες της τάξης του 35%, σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει μάλιστα το 65%!
Αναφέρθηκε επιπλέον στις τεράστιες αποκλείσεις στην κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού, που φτάνει μέχρι και το 190%, ενώ σημείωσε ότι μόλις το 40% των παρόχων ύδατος υποβάλλει στοιχεία στην σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
«Πρόκειται συνεπώς για μία κατάσταση που οφείλουμε να αλλάξουμε, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του νερού, η ποιότητα των υπηρεσιών και οι προσιτές τιμές για τους καταναλωτές», συμπέρανε.
Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Γκίκας σημείωσε ότι απαιτείται πιο συστηματικός και αποτελεσματικός έλεγχος και στη διαχείριση των απορριμμάτων, αφού παρά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας και τη θέσπιση νέων στόχων, στη χώρα μας ανακυκλώνεται μόλις το 20% των αστικών αποβλήτων. Την ίδια ώρα, στην ΕΕ ο μέσος όρος φτάνει το 50%.
Όπως εξήγησε, «καθιερώνεται ένας ενιαίος και αποτελεσματικός οργανισμός, σκοπός του οποίου είναι η ορθολογική ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών ύδατος και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων ιδίως ως προς την οργάνωση, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος και την τιμολόγησή τους, μέσα από την ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων. Για τον σκοπό αυτό η ΡΑΕ αναδιαρθρώνεται και αποκτά πρόσθετες αρμοδιότητες.»

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε στις αρμοδιότητας της ΡΑΑΕΥ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και φυσικών δραστηριοτήτων των παρόχων, η εποπτεία της ορθής εφαρμογής της μεθόδου κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών που θεσπίζει το Κράτος, αλλά και η εξέταση καταγγελιών καταναλωτών εναντίων υπηρεσιών ύδατος, ενέργειας και ΦΟΔΣΑ κ.α.

Ο Στέφανος Γκίκας έκανε ειδική αναφορά στις τροποποιήσεις στις οποίες προέβη ο Υπουργός Περιβάλλοντος μετά από εκτενή συζήτηση με την ΚΕΔΕ και την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), οι οποίες διασφαλίζουν την ενεργότερη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αναβάθμιση της λειτουργίας των ΔΕΥΑ.

Σε ότι αφορά στις ρυθμίσεις που αφορούν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Βουλευτής επεσήμανε ότι με την ενσωμάτωση των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών η Ελληνική νομοθεσία εκσυγχρονίζεται. Επιπλέον, «δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των ΟΤΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.»

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε σε δύο σημαντικά εργαλεία, τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) και στις Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών, τονίζοντας ότι η ΚΑΕ θα μπορούν να συγκροτούνται πλέον από 15 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι, «δίνεται εν μέσω ενεργειακής κρίσης στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να συμμετέχουν σε έναν Ενεργειακό Συνεταιρισμό, που θα μπορεί να παράγει, να καταναλώνει, να αποθηκεύει, αλλά και να πουλάει ενέργεια.»

Παράλληλα, μέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν «φυσικά πρόσωπα, ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις τους, ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις, δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ, να στηρίζουν ευάλωτους κατοίκους των Δήμων ή των Περιφερειών τους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.»
Ο Στέφανος Γκίκας χαιρέτισε επιπλέον τροπολογία του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία προβλέπει την παράταση του καθεστώτος που ισχύει για τα τουριστικά καταλύματα με λιγότερες από 50 κλίνες και πισίνα, έως 31/12/2023. Συνεπώς, χρέη ναυαγοσώστη θα συνεχίσει να εκτελεί ο επόπτης ασφαλείας του καταλύματος, ο οποίος οφείλει να διαθέτει σχετική βεβαίωση.
Κλείνοντας την ομιλία του ο Στέφανος Γκίκας τόνισε:
«Το νομοσχέδιο προστατεύει το νερό, το οποίο παραμένει δημόσιο αγαθό και δεν υφίσταται καμία πρόθεση ιδιωτικοποίησής του. Η Πολιτεία διατηρεί το σύνολο των ρυθμιστικών και κανονιστικών αρμοδιοτήτων για την άσκηση της υδατικής πολιτικής και καθιερώνει την ΡΑΑΕΥ, προκειμένου να καλυφθεί το υφιστάμενο κενό στη ορθή διαχείριση των υδάτων και των αστικών αποβλήτων.»