Ψηφίστηκε η Μείωση Φόρου σε Σκάφη Αναψυχής, η Απαλλαγή Καταβολής Ενοικίου τον Ιούνιο, η Επέκταση μειωμένου ΕΝΦΙΑ για το 2021

Με αφορμή την ψήφιση τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά σημαντικά φορολογικά θέματα, ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με το Εργασιακό Νομοσχέδιο ψηφίστηκαν σημαντικές τροπολογίες άλλων Υπουργείων μεταξύ των οποίων και μία τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για φορολογικά θέματα.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία ρυθμίζει το ζήτημα που είχε προκύψει αναφορικά με τον φόρο μικρών ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, όπου οι ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4646/2019 καλούνταν να καταβάλλουν ετησίως φόρο περί τα 1.000 Ευρώ. Πρόκειται για θέμα που αναδείξαμε με επιστολές προς τους αρμόδιους Υπουργούς ήδη από τις αρχές του Μαρτίου, αφού αφορά πολλούς κατοίκους νησιών, στην Π.Ε. Κέρκυρας ιδιαίτερα τους κατοίκους των Παξών, των Αντιπάξων και τον Διαποντίων Νήσων.

Με την ψηφισθείσα τροπολογία ο συντελεστής προσαύξησης 5 μειώθηκε στο 0,5 για τα σκάφη μήκους έως 7 μέτρα, ενώ για τα σκάφη έως δώδεκα μέτρα μειώθηκε στον συντελεστή προσαύξησης 1.

Επιπλέον, ψηφίστηκε και για τον μήνα Ιούνιο η απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, των Μεταφορών, της Εστίασης και στις επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα. Σημειώνεται ότι ισχύει και για τον Ιούνιο η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, όπως και για το λιανεμπόριο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ψηφίστηκε και η απαλλαγή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για αγροτεμάχια φυσικών προσώπων και για το 2021, ενώ διατηρείται και φέτος η μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% . Πρόκειται για ρύθμιση που νομοθετήθηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που επέφερε τον μειωμένο φόρο ΕΝΦΙΑ.

Όλες αυτές οι ρυθμίσεις αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφουγκράζεται τους πολίτες και προβαίνει σε σταδιακές διορθώσεις του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου, προκειμένου να στηρίξει τα Ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις