Ερώτηση Στ. Γκίκα για την Ένταξη του ΓΝ Κέρκυρας και των ΚΥ της Π.Ε. Κέρκυρας στις άγονες και προβληματικές Περιοχές Α΄ Κατηγορίας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, με θέμα «Ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας της Π.Ε. Κέρκυρας στις άγονες και προβληματικές περιοχές Α΄ κατηγορίας».

Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως ακολούθως:

Αθήνα, 27.10.2020
ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς: Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας της Π.Ε. Κέρκυρας στις άγονες και προβληματικές περιοχές Α΄ κατηγορίας

Κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου «Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε η 525/93 βουλευτική τροπολογία με θέμα «Χαρακτηρισμός πόλεων και κωμοπόλεων, στις οποίες εδρεύουν νοσοκομεία ή κέντρα, ως άγονες και προβληματικές περιοχές Α΄ κατηγορίας λόγω κοινωνικών, γεωγραφικών και συγκοινωνιακών συνθήκων» η οποία και έγινε αποδεκτή από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και ενσωματώθηκε στον ν. 4737/2020 ως το άρθρο τεσσαρακοστό.

Η τροπολογία προβλέπει την ένταξη του συνόλου των Γενικών Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας των Π.Ε. Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Λευκάδας στις άγονες και προβληματικές περιοχές Α΄ κατηγορίας, δίνοντας έτσι επιπλέον κίνητρα σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό να υπηρετήσει στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η απόφαση να ενταχθούν στην συγκεκριμένη ζώνη μόνο οι Π.Ε. Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Λευκάδας, και όχι το σύνολο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αδικεί την Π.Ε. Κερκύρας, καθώς η Κέρκυρα, οι Παξοί και τα Διαπόντια Νησιά αντιμετωπίζουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα με τα αναγραφόμενα στην αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας, πλήττονται εξίσου τακτικά από έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία προκαλούν σημαντικές καταστροφές, υποδέχονται ετησίως πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση των αναγκών παροχής υπηρεσιών υγείας, ενώ ιδίως τους χειμερινούς μήνες η πρόσβαση στα νησιά είναι δύσκολη.

Σημειώνεται επιπλέον, ότι τα τελευταία χρόνια, όπως και την παρούσα περίοδο, πολλές προκηρύξεις επικουρικών ιατρών κατέληξαν άγονες, καθώς εξαιτίας της μεγάλης απόστασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα και το σημαντικό κόστος διαβίωσης αποτελούν αντικίνητρα για την προσέλκυση προσωπικού τόσο στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας όσο και στα Κέντρα Υγείας. 

Σημειώνεται επίσης ότι από την Π.Ε. Κέρκυρας μόνον το Κέντρο Υγείας Λευκίμμης υπάγεται στις άγονες και προβληματικές περιοχές Α΄ κατηγορίας, ενώ οι υπόλοιπες δομές υπάγονται στη Β΄ κατηγορία.

Επειδή η μη συμπερίληψη της Π.Ε. Κέρκυρας στις άγονες και προβληματικές περιοχές Α΄ κατηγορίας αποτελεί άνιση μεταχείριση των πολιτών της Π.Ε. Κέρκυρας, αφού το σύνολο των υπολοίπων νήσων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης,

Επειδή η εν λόγω τροπολογία δημιουργεί πρόβλημα στη συνοχή ένεκα της μη ενιαίας αντιμετώπισης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από την Πολιτεία,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να εντάξει το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και τα Κέντρα Υγείας Κέρκυρας, Αγίου Αθανασίου, Αγίου Μάρκου και Παξών της Π.Ε. Κέρκυρας στις άγονες και προβληματικές περιοχές Α΄ κατηγορίας, ώστε να δοθούν τα ίδια κίνητρα για την προσέλκυση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο σύνολο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων;
  • Εάν ναι, πότε και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα συμπεριληφθεί η Π.Ε. Κέρκυρας στις άγονες και προβληματικές περιοχές Α΄ κατηγορίας του π.δ. 131/1987 (Α΄ 73);

Ο Ερωτών Βουλευτής
Στέφανος Γκίκας
Βουλευτής ΝΔ – Ν.Κέρκυρας