Χρέος της Πολιτείας η Υλοποίηση Πολιτικών για τη Διασφάλιση μίας καλής και ποιοτικής Ζωής των ΑμεΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία μας υπενθυμίζει την υποχρέωση της Πολιτείας να συμβάλλει στην κατοχύρωση ίσων ευκαιριών για τα Άτομα με Αναπηρία. Η πρόσβασή τους στην οικονομική, κοινωνική και καθημερινή ζωή πρέπει να διασφαλίζεται και να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Το επίπεδο ενσωμάτωσής τους στο κοινωνικό σύνολο, είναι εξάλλου ένας δείκτης πολιτισμού και ποιότητας της Κοινωνίας.

Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα βρίσκει τη χώρα μας να έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα, αφού τον Οκτώβριο η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεσμοθέτησε τον Προσωπικό Βοηθό για Άτομα με Αναπηρία. Πρόκειται για ένα άτομο, το οποίο θα βοηθά στις καθημερινές δραστηριότητες, ώστε τα άτομα που έχουν ανάγκη την υποστήριξή του να μπορούν να ζουν με μεγαλύτερη ανεξαρτησία. 

Το πρόγραμμα, το οποίο σε πρώτη φάση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ξεκινά πιλοτικά την 1η Ιανουαρίου 2022, με την ένταξη 1.000 ατόμων. Εν συνεχεία, προβλέπεται την ένταξη περισσοτέρων ατόμων.  

Χρέος μας ως Πολιτεία είναι να υλοποιούμε προγράμματα και πολιτικές οι οποίες έχουν στο επίκεντρο τη διασφάλιση μίας καλής και ποιοτικής ζωής των Ατόμων με Αναπηρία και που διευκολύνουν την συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή. Η Κυβέρνησή μας, από την πρώτη ημέρα, εργάζεται για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Χρέος μας ως Κοινωνία είναι να θυμόμαστε κάθε μέρα ότι μπορούμε με την συμπεριφορά μας να βοηθάμε τα Άτομα με Αναπηρία να έχουν καλύτερη και πιο απρόσκοπτη πρόσβαση σε δραστηριότητες που θεωρούμε αυτονόητες. Η συμμετοχή τους στην δημόσια ζωή αποτελεί εξάλλου δείγμα μίας ανθρώπινης κοινωνίας.»