Ρυθμίζεται το ιδιοκτησιακό Καθεστώς Δασικών και Χορτολιβαδικών Εκτάσεων

Μία σημαντική τροπολογία κατατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία αφορά στην ιδιοκτησιακή ρύθμιση εκτάσεων δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της συνάντησης που είχαν τον Μάρτιο οι τέσσερις Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των Ιονίων Νήσων, Στέφανος Γκίκας, Διονύσης Ακτύπης, Παναγής Καππάτος και Θανάσης Καββαδάς με τον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, όπου παρουσίασαν εκτενώς το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς που επικρατεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και κατέθεσαν προτάσεις τροπολογιών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος προβαίνει σήμερα στη ρύθμιση του ζητήματος.

Με την τροπολογία ορίζεται ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας για δάση ή δασικές εκτάσεις για τις οποίες δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του και παράλληλα οι διεκδικούντες την έκταση διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι συντάχθηκαν έως την 1η.7.2001.

Για τη διαχείριση των εν λόγω ζητημάτων, η τροπολογία προβλέπει τη σύσταση Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ), ένα εκ των οποίων θα έχει ως έδρα την Κέρκυρα και θα υπάγονται τα Ιόνια Νησιά. Το ΣΙΔΧΒΕ θα εξετάζει την αίτηση του πολίτη, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ η κρίση του θα υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική ρύθμιση, αφού έως σήμερα δεν υπήρχε σχετική νομοθετική πρόβλεψη για το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς στα Ιόνια Νησιά και όχι μόνον.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, το οποίο θα ψηφιστεί σήμερα.